Bộ Tài chính mở rộng khoán xe công

TPO - Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo yêu cầu các đơn vị thành viên do mình đại diện chủ sở hữu như Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Tập đoàn Bảo Việt… thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe công.

Theo đó, với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền chủ sở hữu (SCIC, VDB), Bộ Tài chính yêu cầu nghiên cứu khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công với các chức danh được sử dụng xe ô tô công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, gồm: Chủ tịch HĐTV, HĐQT, tổng giám đốc.

Với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao chủ sở hữu (Tập đoàn Bảo Việt), Bộ Tài chính đề nghị người đại vốn nhà nước nghiên cứu, đề xuất HĐQT triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đối với một số chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, gồm: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT... Đồng thời đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp trên có trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Hoàn thành và báo cáo Bộ Tài chính trong tháng 12/2016.

Đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính (Cty TNHH mua bán nợ Việt Nam, Cty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam), Bộ Tài chính yêu cầu: Rà soát , xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Chấn chỉnh việc sử dụng xe công đưa đón từ nơi ở tới nơi làm việc dù không có tiêu chuẩn.

Đối với các cục, vụ, viện… thuộc Bộ Tài chính, khẩn trương xây dựng phương án, thực hiện điều chuyển xe ô tô và lái xe về quản lý tập trung tại Đoàn xe thuộc Văn phòng Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tháng 12/2016.

Việc mở rộng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công, và sắp xếp lại đội xe công của Bộ Tài chính được mở rộng sau khi bộ này thực hiện khoán thí điểm với các lãnh đạo bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, từ ngày 1/10 vừa qua.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng