Bộ Tài chính yêu cầu kiểm tra việc thanh lý xe công

TPO - Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương kiểm tra việc thanh lý xe ô tô công thời gian qua của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định.

Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương báo cáo về việc thanh lý xe ô tô công. Chỉ đạo này được đưa ra sau khi Thủ tướng có ý kiến và dư luận xôn xao việc mỗi xe ô tô công thanh lý chỉ mang về bình quân 46,2 triệu đồng.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương kiểm tra việc thanh lý xe ô tô công thời gian qua của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định. 

Đồng thời, các bộ nhành, địa phương chỉ đạo việc thanh lý tài sản nhà nước (trong đó có xe ô tô) theo đúng quy định. Trong đó đặc biệt lưu ý về các điều kiện thanh lý xe công như: Tài sản phải đủ điều kiện thanh lý; tổ chức thực hiện thanh lý đúng thời hạn, công khai, minh bạch; việc bán đâu giá tài sản thanh lý; quản lý, sử dụng số tiền thanh lý thu được... 

Việc thanh lý xe ô tô công phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, pháp luật về bán đấu giá tài sản và các quy định liên quan.

Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có tài sản thanh lý hạch toán giảm tài sản theo quy định. Đồng thời, báo cáo kê khai biến động tài sản để đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. Các bộ ngành, địa phương tổng hợp tinh hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (trong đó có biến động về thanh lý xe ô tô) gửi Bộ Tài chính để tổng hơp, báo cáo Chính phủ. Trước đó, nửa cuối năm 2016, Bộ Tài chính cũng từng 1 lần có văn bản “nhắc nhở” các bộ ngành, địa phương về việc thanh lý xe ô tô công.

Liên quan tới việc cơ quan nhà nước nhận xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương kiểm tra, rà soát các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đã tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng (tính đến ngày 10/3/2017). Báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng. 

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính, năm 2016, các bộ ngành, địa phương đã thanh lý 761 xe ô tô công, tổng số tiền thu được là 35,15 tỷ đồng. 

Trong đó, có 9 xe thanh lý theo hình thức phá dỡ; 8 xe chuyển sang làm mô hình học cụ (sửa chữa ô tô, thiết bị dạy nghề) không thu được tiền; 183 xe đã quá cũ, lạc hậu (xe sử dụng từ năm 1996 trở về trước, như xe Lada, Uoat, Gaz…) với tổng số tiền thu được hơn 5,45 tỷ đồng; 90 xe báo cáo đã thanh lý nhưng chưa thông báo số tiền thu được về Bộ Tài chính. Như vậy, bình quân mỗi xe công thanh lý thu được 46,2 triệu đồng/xe.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng