Bộ Thương mại sử dụng chữ ký số

TP - Bộ Thương mại vừa ban hành QĐ số 25 về Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại. Theo đó, các văn bản điện tử được ký bằng chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy được ký và đóng dấu.

Người sử dụng phải lưu trữ văn bản điện tử bằng các hình thức tin cậy để có thể được sử dụng làm bằng chứng khi cần thiết. Khi nhận được văn bản điện tử được ký bằng chữ ký số, người nhận phải kiểm tra tính xác thực của văn bản điện tử nhận được trước khi sử dụng văn bản điện tử này.

Quy chế áp dụng cho các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ; các Sở TM, Sở TM& DL, các tổ chức, cá nhân khác giao dịch trực tuyến với Bộ Thương mại.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá