Bộ Thủy sản nhận sai phạm về dự án đánh bắt hải sản xa bờ

(TPO) Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc đã có công văn thừa nhận các sai phạm, khuyết điểm do Thanh tra Chính phủ nêu về dự án đầu tư đánh bắt hải sản xa bờ.

Bản công văn nêu rõ đây là lần đầu tiên Bộ Thủy sản, các tổ chức cho vay và UBND các tỉnh, thành phố triển khai cho vay tín dụng của Nhà nước trực tiếp tới hộ ngư dân, nên nhận thức, kinh nghiệm quản lý dự án vốn vay tín dụng của các cơ quan quản lý và đặc biệt là nhận thức của ngư dân chưa thật đầy đủ về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ vay trả đối với các dự án tín dụng. Do vậy, việc triển khai thực hiện dự án không tránh khỏi có nhiều khuyết điểm.

Theo công văn, các sai phạm tập trung tại một số điểm sau:

- Lựa chọn chủ dự án đầu tư nhiều trường hợp không đúng đối tượng. Lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư không chặt chẽ, không đủ các điều kiện theo quy định.

- Việc lập và thẩm quyền phê duyệt dự án thiếu căn cứ thực tế, chỉ là hình thức và thủ tục.

- Thiết kế và dự toán độc lập và phê duyệt làm cơ sở thi công đóng tàu không chính xác về khối lượng và đơn giá vật tư, vật liệu làm tăng giá trị của con tàu so với giá trị thực tế...

- Việc kiểm tra, giám sát thiết kế, giám sát đăng kiểm trong quá trình đóng tàu không chặt chẽ, công tác đăng ký, quản lý tàu đánh cá xa bờ còn nhiều yếu kém và bất cập.

- Việc thanh quyết toán vốn đầu tư của các dự án còn chậm, không đúng với các quy định của Nhà nước.

Trong văn bản này, Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc cũng khẳng định Bộ trưởng Bộ Thủy sản tự thấy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu một ngành quản lý Nhà nước trong việc chưa tạo được các hoạt động đồng bộ theo chức năng nhiệm vụ, quy định của Bộ Thủy sản, chưa bảo đảm cho người dân đi khai thác xa bờ được cung cấp thông tin đầy đủ về ngư trường, có cơ hội được đào tạo với công nghệ khai thác phù hợp, với các dịch vụ hậu cần và mua bán sản phẩm khai thác.

Về các biện pháp xử lý, Bộ Thủy sản sẽ xem xét những sai phạm của cá nhân và tổ chức thuộc Bộ và chỉ thị cho các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm và có biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật.

- Đối với các chủ đầu tư đánh bắt có hiệu quả và trả được một phần nợ vay cho Nhà nước sẽ được đề nghị tiếp tục xử lý đồng bộ các biện pháp như gia hạn nợ, giảm nợ, ngân hàng thương mại cho vay vốn bổ sung.

- Đối với các chủ đầu tư làm ăn thua lỗ không trả được nợ, tiến hành định giá tài sản và tổ chức bán đấu giá công khai.

Theo công văn báo cáo, tính đến 30/6/2005, đã có 24 tỉnh, TP tổ chức định giá, bán đấu giá. Số tàu đã đưa bán đấu giá là 251 chiếc. Số tàu đã bán được là 196 chiếc. Số tiền thu được  là 55,538 tỷ đồng. Bình quân mỗi tàu bán đấu giá thu được 283 triệu đồng; bằng khoảng 26,5% giá trị đầu tư của mỗi con tàu; bằng 29,4% dư nợ gốc đến thời điểm 30/6/2005.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá