Bộ trưởng được ở khách sạn giá 2,5 triệu đồng/ngày

TP - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 40/2017, quy định chế độ công tác phí, chi hội nghị từ nguồn ngân sách nhà nước. Theo đó, từ 1/7 tới, cán bộ nhà nước có thể nhận khoán kinh phí đi công tác, nếu không sẽ được thanh toán theo chi phí thực tế.

Cụ thể, bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 2,5 triệu đồng/ngày/phòng/người, không phân biệt nơi đến công tác.

Với thứ trưởng và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3, được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 1,2 triệu đồng/ngày/phòng. Các đối tượng còn lại thì được thanh toán giá thuê phòng ngủ 1 triệu đồng/ngày/phòng.

Mức giá trên áp dụng với nơi đến công tác là các thành phố, đô thị. Nếu nơi tới công tác là các vùng khác thứ trưởng và tương đương được thanh toán 1,1 triệu đồng/ngày/phòng; các đối tượng còn lại là 700 nghìn đồng/ngày/phòng 2 người.

Nếu nhận khoán, bộ trưởng và tương đương nhận mức 1 triệu đồng/ngày/người, không phân biệt nơi tới công tác. Với các đối tượng công nhân, viên chức còn lại, nếu đi công tác tại các thành phố được khoán 450 nghìn đồng/ngày/người; Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố nhận mức khoán 350 nghìn đồng/ngày/người; Đi công tác tại các vùng còn lại mức khoán 300 nghìn đồng/ngày/người. Ngoài ra, với thông tư này, Bộ Tài chính cũng quy định rõ về định mức xăng xe đi lại, mức chi các hội nghị…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng