Bộ trưởng Tài chính điểm mặt 3 tồn tại lớn của ngành thuế

TP - Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố triển khai Nghị quyết 19/2017 của Chính phủ, về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chỉ rõ 3 tồn tại chủ yếu ngành thuế cần giải quyết: Kỷ luật kỷ cương ngành thuế; rà soát nhằm kiện toàn lại tổ chức ngành thuế cho phù hợp với yêu cầu hội nhập hiện nay, trong đó chú trọng đổi mới phương thức quản lý, quy trình nghiệp vụ và đào tạo lại cán bộ; tiếp tục rà soát cắt bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, gây phiền hà cho người nộp thuế.

Người đứng đầu ngành tài chính cũng lưu ý ngành thuế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, để người nộp thuế hiểu rõ hơn các quy định và đồng hành với ngành thuế trong cải cách thủ tục hành chính. Trong 3 năm qua, ngành thuế đã có nhiều tiến bộ trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, như: Giảm thời gian nộp thuế khoảng 420 giờ (từ 537 giờ xuống còn 117 giờ). Giảm 8 lần khai và nộp thuế giá trị gia tăng, giảm 4 lần nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Bộ trưởng Tài chính yêu cầu ngành thuế phân tích kỹ lưỡng những ý kiến đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về sự hài lòng của doanh nghiệp với thuế năm 2016, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng