Bội chi ngân sách hơn 72 nghìn tỷ đồng

TP - Tổng cục Thống kê cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, ngân sách nhà nước bội chi 72,5 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tổng thu ngân sách đến ngày 15/6 ước đạt 376,9 nghìn tỷ đồng (đạt 48,2% dự toán năm), trong đó thu nội địa 256,7 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 48,3 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 70,5 nghìn tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách tới ngày 15/6 ước đạt 449,4 nghìn tỷ đồng (bằng 44,6% dự toán năm), trong đó chi đầu tư phát triển 72,6 nghìn tỷ đồng (chi đầu tư xây dựng cơ bản 70 nghìn tỷ đồng); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể ước đạt 321,7 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ 55,1 nghìn tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng