Bù lỗ tối đa 500 đồng/lít xăng từ Quỹ bình ổn giá

TPO – Theo Thông tư 159 vừa được Bộ Tài chính ban hành, khi giá xăng dầu thế giới tăng cao trong 20 ngày khiến doanh nghiệp bị lỗ, mỗi lít xăng bán ra doanh nghiệp được bù lỗ tối đa 500 đồng từ Quỹ bình ổn giá.

Khi giá xăng dầu thế giới tăng cao khiến doanh nghiệp bị lỗ, mỗi lít xăng bán ra doanh nghiệp được bù lỗ tối đa 500 đồng từ Quỹ bình ổn giá

Với cách tính mới này, doanh nghiệp được phép tính chi phí kinh doanh xăng dầu tối đa 600 đồng/lít đối với xăng, dầu hỏa, diedel và tối đa 400 đồng/kg đối với madut.

Mức phi phí này sẽ được điều chỉnh cụ thể cho phù hợp với từng thời kỳ. Cùng với đó, lợi nhuận định mức mà doanh nghiệp được tính tối đa tương ứng giá vốn bán lẻ cơ sở là 300 đồng/lít(kg).

Theo Thông tư này, Quỹ bình ổn giá được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong giá vốn bán lẻ cơ sở là 500 đồng/lít (kg) và được xác định là một khoản mục chi phí trong cơ cấu giá thành để hình thành giá vốn bán lẻ xăng, dầu của doanh nghiệp.

Cơ chế sử dụng Quỹ Bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu được quy định khá chặt chẽ. Khi giá xăng dầu thế giới bình quân trong 20 ngày giảm và doanh nghiệp có lãi trên 500 đồng/lít thì doanh nghiệp giữ nguyên giá bán.

Sau thời gian trên, nếu giá xăng tiếp tục giảm thì doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giảm giá bán lẻ. Mức giảm giá không hạn chế nhưng không vượt quá giá vốn bán lẻ cơ sở và không được sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giảm giá bán lẻ.

Trường hợp Quỹ bình ổn giá có đủ nguồn lực để bình ổn giá, khi giá xăng dầu thế giới bình quân trong 20 ngày tăng làm cho doanh nghiệp lỗ trên 500 đồng/lít (kg) doanh nghiệp vẫn phải giữ nguyên giá bán. Khoản chênh lệch lỗ phát sinh do phải giữ ổn định giá bán so với giá vốn bán lẻ cơ sở được bù đắp từ Quỹ bình ổn giá.

Sau thời gian giữ ổn định giá bán trên, trong khoảng thời gian dự 20 ngày tiếp theo nếu giá thị trường thế giới vẫn giữ ở mức thấp, hoặc ổn định làm cho giá vốn của doanh nghiệp ngang bằng hoặc thấp hơn giá bán hiện hành 500 đồng/lít (kg), doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định giá bán trong nước.

Khi giá thị trường thế giới tiếp tục tăng cao và doanh nghiệp lỗ 500 đồng/lít (kg) thì được quyền điều chỉnh giá bán sau khi thực hiện chế độ đăng ký giá theo quy định với mức điều chỉnh tối đa không vượt quá 500 đồng/lít (kg)/lần.

Trường hợp Quỹ bình ổn giá đã sử dụng hết, không còn số dư hoặc Quỹ bình ổn giá chưa đủ nguồn lực tài chính để bình ổn giá, khi giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới biến động tăng cao, tăng đột biến làm cho doanh nghiệp lỗ sâu thì doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá bán sau khi thực hiện chế độ đăng ký giá theo quy định.

“Tùy thuộc vào diễn biến của giá thị trường thế giới, Tổ giám sát liên Bộ Tài Chính - Công Thương sẽ thông báo cụ thể mức trích và thời gian trích Quỹ bình ổn giá với mức thấp hơn, hoặc cao hơn quy định trên, hoặc tạm thời chưa trích Quỹ bình ổn giá cho phù hợp với tình hình thị trường sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Liên Bộ Tài Chính - Công Thương"- Thông tư nêu rõ.

Cách tính giá vốn bán lẻ cơ sở của mặt hàng xăng dầu

Cách tính giá vốn bán lẻ cơ sở được được tính bằng: [giá CIF + Thuế nhập khẩu cộng + Thuế tiêu thụ đặc biệt] x Tỷ giá ngoại tệ + Thuế VAT + Phí xăng dầu + mức trích Quỹ bình ổn giá bắt buộc + các loại thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định hiện hành của pháp luật + Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp + Lợi nhuận định mức.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá