Quảng Nam:

Bức xúc chuyện Cty vàng nợ thuế

TP - Ngày 7/7, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII đã bế mạc.

Bức xúc chuyện Cty vàng nợ thuế

Tại kỳ họp, nhiều ý kiến các đại biểu bức xúc về khoản nợ đọng thuế vẫn còn khá lớn, trong đó có 2 Cty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu, làm giảm nguồn thu dẫn đến mất cân đối nguồn thu - chi của 2 huyện Phước Sơn và Phú Ninh.

ĐB đề nghị tỉnh có biện pháp quyết liệt hơn để thu hồi nợ thuế đối với 2 công ty này. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng Cty vàng Phước Sơn đến nay mất khả năng trả nợ nên tỉnh cần xóa giao thu thuế cho địa phương. Ngoài ra, việc nợ tạm ứng hơn 30 tỷ đồng của BQL Kinh tế mở Chu Lai những năm trước, tỉnh cần có biện pháp để truy thu, xử lý theo quy định của pháp luật…

Cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Lê Trí Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam với 47/48 phiếu bầu.        

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng