Các bộ phải sớm trình đề án xe công

TP - Nhân rộng đề án khoán xe công; tiết kiệm chi tiêu ngân sách và xây dựng đề án chống đô la hóa và vàng hóa với việc huy động nguồn lực và ngoại tệ... là yêu cầu mà Thủ tướng vừa đặt ra khi thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ 2017.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP do Chính phủ vừa ký ban hành, Chính phủ yêu cầu các Bộ KH&ĐT, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và trong nước để chủ động có phương án, giải pháp ứng phó kịp thời; Phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành chính sách bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Kịp thời đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chủ trương điều hành ứng phó với diễn biến mới của tình hình thế giới và trong nước.

Chính phủ cũng yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ và thị trường vàng. NHNN được Chính phủ giao: Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chống đô la hóa và vàng hóa, trong đó các giải pháp cần có lộ trình triển khai phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; Nghiên cứu có lộ trình, giải pháp huy động và sử dụng vào sản xuất kinh doanh nguồn lực vàng và ngoại tệ.

Cùng đó, NHNN phải điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, điều chỉnh cơ cấu tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Về phần Bộ Tài chính, Chính phủ yêu cầu thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ và chủ động phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.  Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội, mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền của các bộ, ngành trung ương và địa phương theo tinh thần triệt để tiết kiệm.

Trong quý II/2017, Bộ Tài chính phải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách nhân rộng khoán xe công. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá