Các chính sách BHXH, BHYT có hiệu lực từ tháng 12/2018

TP - Từ 1/12/2018, một số quy định mới về BHXH, BHYT chính thức được áp dụng, như BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; bổ sung thêm nhóm đối tượng, mức đóng, thẻ BHYT điện tử…

Cụ thể, Nghị định 143/2018 quy định về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, từ nay tới hết năm 2021, người lao động nước ngoài chỉ tham gia bảo hiểm ốm đau, thai sản và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, do doanh nghiệp đóng. Từ năm 2022 trở đi, người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm hưu trí và tử tuất, khi đó cả người lao động và doanh nghiệp cùng đóng.
Cũng từ tháng 12 này, Nghị định 146/2018 - Quy định một số điểm mới, mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT cũng có hiệu lực. Theo đó, mở rộng đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT; sửa đổi quy định về BHYT hộ gia đình.
Đồng thời, quyền lợi của người tham gia BHYT được mở rộng; hướng dẫn chi tiết xử lý quyền lợi BHYT một số trường hợp chuyển tuyến, trái tuyến, xử lý chuyển tiếp khi thẻ BHYT hết hạn; các trường hợp được tính thời gian tham gia BHYT liên tục.
Nghị định cũng quy định, chậm nhất đến ngày 1/1/2020, BHXH Việt Nam thực hiện việc cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia...


Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá