Tới ngày 30/10:

Các tổ chức tín dụng phải báo cáo tình hình cho vay vốn và lãi suất cho vay

TP- Ngày 28/10/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Văn bản số 9596 và 9597/NHNN-CSTT yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, các Ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần.

Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam báo cáo tình hình quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng thương mại với khách hàng, số liệu về dư nợ cho vay bằng đồng Việt Nam phân theo các mức lãi suất cho vay.

Theo đánh giá của NHNN, với các quyết định mới đây của Thống đốc NHNN về điều hành chính sách tiền tệ, nhìn chung các tổ chức tín dụng đều đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trên thị trường.

Mức tăng trưởng tín dụng trong 10 tháng đầu năm của hệ thống tổ chức tín dụng cũng tương đối phù hợp với chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tuy nhiên NHNN cho biết: Theo phản ảnh của một số địa phương và hiệp hội ngành nghề qua đường dây nóng và phản ảnh của một số doanh nghiệp, mức giảm lãi suất cho vay chưa nhiều và nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất không tiếp cận được hoặc còn khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Để có cơ sở đánh giá thực tế và có biện pháp xử lý phù hợp, Thống đốc yêu cầu các đơn vị nói trên báo cáo số liệu về dư nợ cho vay bằng đồng Việt Nam (VND) phân theo các mức lãi suất cho vay đến ngày 28/10/2008.

Các chỉ tiêu chính cần báo cáo bao gồm: Tổng dư nợ cho vay bằng VND, cơ cấu tổng dư nợ cho vay bằng VND phân theo lãi suất: được phân theo tỷ trọng dư nợ cho vay có lãi suất từ 19,5% trở lên, từ 18%/năm đến 19,5%/năm, từ 17%/năm đến 18%/năm và dưới 17%/năm.

Thống đốc giao cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố làm việc với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để nắm chắc tình hình và báo cáo về quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng thương mại với khách hàng vay (doanh nghiệp, hộ sản xuất...) theo các nội dung chính:

Tổng dư nợ tín dụng đến ngày 25/10/2008; cơ cấu dư nợ tín dụng phân theo loại tiền cho vay, thời hạn cho vay; riêng trong tháng 10/2008 báo cáo theo: Tổng số bộ hồ sơ đề nghị vay vốn đã nhận được, tỷ trọng (%) các bộ hồ sơ đề nghị vay vốn gửi đến ngân hàng thương mại được chấp thuận cho vay so với tổng số hồ sơ đề nghị vay vốn gửi đến ngân hàng; thống kê cụ thể tỷ trọng theo các nguyên nhân khiến cho khách hàng vay gặp rủi ro và không đủ điều kiện vay vốn...

Văn bản nêu rõ: Các đơn vị cần hoàn thành và gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong ngày 30/10/2008.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá