Cần kiểm toán doanh nghiệp chưa chuyển giao cho 'siêu ủy ban'

TP - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Quang lưu ý kiểm toán doanh nghiệp cần quan tâm thêm một số đơn vị chưa thực hiện chuyển giao đại diện quyền chủ sở hữu từ các bộ chủ quản sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước…

Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội vừa tổ chức phiên họp thẩm tra báo cáo về công tác năm 2018, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2019.
Theo báo cáo năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 50.000 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ 41 văn bản. 
Tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Quang đề nghị Kiểm toán Nhà nước bám sát, theo đến cùng việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, bảo đảm tính nghiêm minh.
Về kế hoạch kiểm toán năm 2019, ông Quang lưu ý, cần tập trung vào các nhiệm vụ cốt yếu là sử dụng nguồn lực công, kiểm toán thực hiện chi ngân sách nhà nước; về kiểm toán doanh nghiệp cần quan tâm thêm một số đơn vị chưa thực hiện chuyển giao đại diện quyền chủ sở hữu từ các bộ chủ quản sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng