Cấp mã số quản lý ao nuôi cá tra

TP - Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt quy hoạch nuôi, chế biến cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2020.

Theo đó, các ao nuôi sẽ được cấp mã số, áp dụng đăng ký nuôi cá tra thương phẩm, hợp đồng thu mua nguyên liệu với người nuôi và xác nhận hợp đồng xuất khẩu nhằm đảm bảo sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch; thích ứng với cơ chế thị trường, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, vật tư đầu vào đến cá tra nguyên liệu.

Đến năm 2016, diện tích nuôi vùng ĐBSCL là 5.300-5.400 ha, sản lượng 1,25-1,3 triệu tấn, tỷ lệ chế biến sâu 8-10%, kim ngạch xuất khẩu đạt 2-2,3 tỷ USD.

Đến năm 2020, diện tích nuôi nâng lên 7.600-7.800 ha, sản lượng 1,8-1,9 triệu tấn, đưa tỷ lệ chế biến sâu lên 15-20% và xuất khẩu đạt 2,6-3 tỷ USD.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá