Cấp ngân sách cho Quỹ phát triển đất?

TP - Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất của Bộ Tài chính trình lên Chính phủ.

Theo đó, Bộ này đề nghị: Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hằng năm, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất khi thành lập, mức trích bổ sung cụ thể hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Theo quy định hiện hành (Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg), địa phương được trích từ 30% đến 50% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn (sau khi trừ các khoản chi để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá