Cha con ông Trầm Bê chấm dứt điều hành Sacombank

TPO - Đây là thông tin được phát đi từ chính ngân hàng này; đồng thời cũng được lên tiếng xác nhận từ thông cáo của Ngân hàng Nhà nước chiều 24/2/2017/ . “Ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hoà thôi không tham gia quản trị, điều hành tại Sacombank”

Ông Trầm Bê
Ông Trầm Bê
Về việc  chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và người có liên quan tại Sacombank, Ngân hàng Nhà nước cũng vừa phát đi thông cáo chính thức.

Theo cơ quan quản lý này, việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với Ông Trầm Bê và Ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank nằm trong lộ trình và các giải pháp thực hiện Phương án tái cơ cấu Ngân hàng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gắn với Đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015, Phương án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo Sacombank khẩn trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong tháng 4 năm 2017 để kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, ổn định tình hình tổ chức và phát triển hoạt động của Sacombank, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Ông Trầm Bê và người có liên quan có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại tại Sacombank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo QĐ số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề nghị của hai ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chấp thuận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (PNB) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).  Ngày 01/10/2015, PNB và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật.

Ngay lập tức sau đó, ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền quyền cổ đông (quyền biểu quyết và quyền đề cử) tại PNB/Sacombank/Sacombank sau sáp nhập cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam  (VAMC) theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu hai ngân hàng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Ông Trầm Bê và Ông Trầm Khải Hòa (con trai Ông Trầm Bê)  đã có đơn gửi Hội đồng quản trị Sacombank và Ngân hàng Nhà nước xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Sacombank. 

Trên cơ sở đề nghị của Ông Trầm Bê và Ông Trầm Khải Hòa, xét thực tiễn quá trình triển khai Phương án tái cơ cấu PNB/Sacombank/Sacombank sau sáp nhập và các ý kiến chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, ngày 24/2/2017, NHNN đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của Ông Trầm Bê và Ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

Thống kê cho thấy, từ 23/12 tới hết tháng 1/2017, giá cổ phiếu STB của Sacombank chỉ giảm có 4 phiên và  tăng giá gần 27%. Còn ngày hôm nay 24/2, “cổ cánh” STB được giới đầu tư ví là nằm chất sàn la liệt với lệnh bán ra vô kể. Hiện, nhiều nguồn  tin về việc đã có một tổ chức nước ngoài sẵn sàng đổ 1 tỷ USD vào ngân hàng, và có 1 tổ chức trong nước khác muốn mua 20% cổ phần STB với giá 1.5 (tức 15.000 đồng/cổ phiếu), cao hơn rất nhiều so với thị giá.

Đầu tháng 1/2017 , tại cuộc họp báo của Ngân hàng Nhà nước, Phó chánh thanh tra NHNN - ông Nguyễn Hưng cũng từng đề cập đến Sacombank là 1 trong 5 ngân hàng sẽ được tập trung xử lý trong năm nay,  ông cũng khẳng định việc xử lý là nhằm hỗ trợ giải quyết nợ xấu hậu sáp nhập, và Sacombank vẫn đang tăng trưởng tốt.

Thông tin phát đi từ ngân hàng Sacombank cùng ngày, trên cơ sở ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa có đơn gửi Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, HĐQT Sacombank đã chấp thuận và báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Dự kiến Sacombank sẽ công bố Báo cáo tài chính và tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong tháng 04/2017 nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu, ổn định tình hình nhân sự và tổ chức, tập trung đẩy mạnh kinh doanh, phát triển hoạt động của Sacombank theo đúng định hướng chiến lược phát triển đã đề ra.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng