Chấm điểm để loại tư vấn, nhà thầu yếu

TP - Bộ GTVT đang xây dựng tiêu chí làm căn cứ chấm điểm hàng năm đối với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế đến nhà thầu các công trình giao thông (CTGT), nhằm tuyên chiến với lợi ích nhóm, quyết loại nhà thầu yếu. Tiền Phong phỏng vấn Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, người chủ trì xây dựng chính sách mới này.

Chấm điểm để loại tư vấn, nhà thầu yếu

> Đừng xếp hạng cho vui!

 Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông.
Ông Nguyễn Ngọc Đông cho biết: “Đầu tiên phải nâng cao năng lực các cơ quan tham mưu của Bộ (như Cục Quản lý Xây dựng & Chất lượng CTGT, Vụ Kế hoạch Đầu tư). Thứ 2 là các chủ đầu tư và các ban QLDA. Chúng tôi đã dự thảo được tiêu chí đánh giá và thỏa thuận với Bộ Xây Dựng để công bố hàng năm và họ cũng hoan nghênh”. Dự kiến sẽ ban hành trong thời gian tới, để từ năm 2013 sẽ thực hiện.

Vậy đối tượng chấm điểm là những ai, thưa ông?

Đối tượng chấm điểm là các chủ đầu tư thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, gồm các PMU, các cục quản lý chuyên ngành, sở GTVT được giao làm chủ đầu tư.

Bộ GTVT hiện có các chủ đầu tư là 5 cục chuyên ngành, các tổng công ty lớn, trên 40 sở ngành được giao, và một số ban QLDA...Đây cũng là những đối tượng sẽ bị chấm điểm.

Các tư vấn tham gia vào các dự án giao thông, từ lập dự án, thiết kế kỹ thuật đến giám sát thi công. Cơ bản là các dự án do Bộ GTVT chủ quản đầu tư. Trong tiêu chí cũng khuyến khích các chủ đầu tư khác là các địa phương khi thực hiện các dự án CTGT nên áp dụng.

Có thể nói, Bộ GTVT là bộ ngành đầu tiên thực hiện đánh giá hàng năm chất lượng thực hiện của các Cục QLXD, chủ đầu tư, các ban QLDA… Việc công bố xếp hạng sẽ là cơ sở để xem xét giao việc quản lý các dự án tiếp theo hoặc điều chuyển các dự án đang quản lý sang các đơn vị khác có năng lực tốt hơn.

Tiêu chí áp dụng ra sao?

Tiến trình đã xây dựng được tiêu chí ban đầu, đang tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện trong tháng 11 này. Đối với đơn vị tư vấn đã đưa ra 2 tiêu chí lớn nhất là kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn và năng lực.

Tiêu chí về kinh nghiệm dựa trên các kết quả hoạt động các đơn vị trong từng lĩnh vực, trong từng giai đoạn khác nhau. Chủ yếu là thực hiện thành công các dự án, trong đó có các tiêu chí nhỏ như dự án không phải điều chỉnh nhiều, không vượt mức đầu tư so với ban đầu, không tồn tại những vấn đề về chất lượng.

Về năng lực phải xem về nhân lực, phải chi tiết hóa các nhân lực chủ chốt đã từng thực hiện, chủ trì dự án nào. Thiết bị của tư vấn không nhiều lắm, nhưng giám sát thi công hoặc thiết kế phải có phòng thí nghiệm.

Ngoài ra, về tài chính đánh giá trên doanh thu của đơn vị đó, được cập nhật hàng năm. Việc đánh giá chủ đầu tư và các Ban QLDA sẽ có quyết định trong tháng 10. Các cơ quan tham mưu và tư vấn dự kiến tháng 12 sẽ ban hành.

Cuối năm, cơ quan chức năng của Bộ GTVT sẽ phát mẫu biểu cho các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tự khai. Sau đó, bộ sẽ kiểm chứng lại xem có đúng với những hoạt động thực tiễn, sau đó công bố công khai trên mạng để người dân giám sát.

Loại nhà thầu yếu

Như vậy, tới đây Bộ GTVT sẽ công khai xử lý chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn có năng lực kém?

Mục tiêu của Bộ GTVT là công khai, khách quan, để cho việc quản lý đầu tư đi vào trật tự, theo đúng chức năng nhiệm vụ, nếu không sẽ căn cứ vào tiêu chí để loại những đối tượng năng lực yếu. Đây cũng là lúc các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế nhìn lại mình để nâng cao trách nhiệm.

Làm thế nào để không xảy ra tiêu cực trong xếp thứ hạng, thưa ông?

Tự thân các dự án đã thể hiện kết quả cụ thể. Có tồn tại chất lượng hay không thì ai cũng biết. Thay đổi mức đầu tư do khách quan thì không nói làm gì, nhưng do quản lý hoặc thay đổi giải pháp thiết kế đã có các số liệu đánh giá của các cơ quan chức năng.

Nhiều ban ngành sẽ theo dõi chéo. Trường hợp thứ hạng cao nhưng chất lượng công trình kém thì phải xem lại việc đánh giá. Có thể ở thời điểm đánh giá chưa nhìn nhận ra, nhưng sau kiểm tra sẽ phải hạ bậc.

Thế còn nhà thầu thì sao?

Nhà thầu thì chưa đặt thành vấn đề xây dựng tiêu chí. Chỉ yêu cầu trong đề án nâng cao năng lực các cơ quan quản lý, tham mưu phải chú trọng nâng cao chất lượng đấu thầu, thẩm định kết quả đấu thầu.

Đặc biệt, chú trọng xây dựng ngân hàng dữ liệu về kết quả thực hiện của nhà thầu, xem anh mắc mớ ở dự án nào.

Qua đó, khi xét hồ sơ dự thầu, nếu phát hiện nhà thầu từng có “tiền án, tiền sự” kiểu thi công chất lượng kém, từng bị đình chỉ ở những công trình khác, thi công chậm tiến độ triền miên do năng lực nhà thầu... sẽ không được xét thầu.

Trong đề án chung kiện toàn chất lượng đơn vị tham mưu sẽ có kết quả theo dõi năng lực nhà thầu. Các đánh giá này sẽ được công khai trên mạng.

Cảm ơn ông.

Đình Thắng
Thực hiện

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá