Chấm dứt đầu tư ngoài ngành

TP - Đó là một trong những nội dung quan trọng được khẳng định trong Báo cáo tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và thị trường chứng khoán, bảo hiểm do bộ Tài Chính công bố mới đây.

 > Cấm doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào ngân hàng

Theo báo cáo, các giải pháp chủ yếu thực hiện tái cấu trúc DNNN gồm hoàn thiện, ban hành tiêu chí phân loại DNNN theo ngành nghề, lĩnh vực; thực hiện tái cấu trúc các DNNN hiện có; Thực hiện nhất quán, đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN theo hướng giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại DN;

Tổ chức sắp xếp và tái cấu trúc từng doanh nghiệp (DN), Tập đoàn kinh tế (TĐKT), Tổng công ty (TCT); Đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản trị DN. Trong đó, sẽ điều chỉnh, xây dựng mô hình phù hợp.

Các TĐKT tập trung đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính và các ngành nghề kinh doanh phụ trợ hoạt động kinh doanh chính. Tổ chức tập đoàn nhà nước phù hợp với năng lực quản lý nhà nước và năng lực quản trị của DN.

Chấm dứt tình trạng các TĐKT, TCT đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính trước năm 2015. Nghiêm cấm các TĐKT, TCT phi tài chính đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và bất động sản.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng xác định phải tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các khu vực DN nhằm “tạo áp lực” làm cho các DNNN nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững. Quy định rõ ràng nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện dịch vụ công, nhiệm vụ chính trị của DNNN. Thực hiện ưu đãi tài chính để DN đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), Bộ Tài chính sẽ tiến hành tái cấu trúc ở cả hai phương diện hàng hoá và cơ sở các nhà đầu tư.

Trong đó, cổ phần hoá các DN lớn để tạo ra hàng hoá có chất lượng cao cho thị trường. Tái cấu trúc hàng hóa trên thị trường trái phiếu Chính phủ; mở rộng các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm, thí điểm thực hiện bảo hiểm trong nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm cho các cơ sở khám chữa bệnh…

Việc tái cấu trúc DNNN, thị trường chứng khoán và các DNBH cơ bản hoàn thành trong giai đoạn 2012 – 2015.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá