Chỉ 4 trường hợp tài sản công được đem bán

TPO - Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, với quy định pháp luật mới, tài sản công chỉ được đem bán trong 4 trường hợp.

Tài sản công chỉ được đem bán trong 4 trường hợp
Tài sản công chỉ được đem bán trong 4 trường hợp
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1/1/2018, đã quy định cụ thể các trường hợp bán tài sản công tại cơ quan nhà nước.
Theo đó, tài sản công của cơ quan nhà nước chỉ được bán trong 4 trường hợp, gồm: Tài sản công bị thu hồi được xử lý theo hình thức bán.
Tài sản cơ quan nhà nước được giao sử dụng nay không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nguyên nhân khác mà không xử lý theo hình thức thu hồi hoặc điều chuyển;

Ngoài ra trong các trường hợp nữa là thực hiện sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng tài sản công; và tài sản công được thanh lý theo hình thức bán.

Việc bán tài sản công được thực hiện theo hình thức đấu giá, trừ trường hợp bán các loại tài sản công có giá trị nhỏ theo hình thức niêm yết giá công khai hoặc bán chỉ định theo quy định của Chính phủ.

Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công hoặc cơ quan nhà nước có tài sản bán có trách nhiệm tổ chức bán tài sản theo quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá