Chính phủ đặt kế hoạch vay hơn 342 nghìn tỷ đồng

TPO - Năm nay, Chính phủ đặt kế hoạch vay hơn 342 nghìn tỷ đồng, và dành 260 nghìn tỷ đồng để trả nợ.

Theo Bộ Tài chính, Thủ tướng vừa phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017.

Cụ thể, năm nay, Chính phủ dự kiến vay 342.060 tỷ đồng, gồm vay trong nước 243.300 tỷ đồng; vay ODA và ưu đãi nước ngoài 98.760 tỷ đồng. Trong đó, vay cho cân đối ngân sách nhà nước 316.300 tỷ đồng (vay để bù đắp bội chi là 172.300 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc 144.000 tỷ đồng), vay về cho vay lại 25.760 tỷ đồng.

Trong năm, Chính phủ cũng đặt kế hoạch trả nợ 260.150 tỷ đồng. Trong đó, trả các khoản nợ trực tiếp của Chính phủ là 242.900 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại 17.250 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đưa ra hạn mức tối đa các khoản trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, như: Hạn mức tối đa cho Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam là 9.250 tỷ đồng; các dự án trọng điểm quốc gia tối đa 8.000 tỷ đồng; các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tối đa 700 triệu USD; chính quyền địa phương tối đa là 23.857 tỷ đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng nhà nước chỉ được vay thương mại từ nước ngoài theo phương thức tự vay - tự trả tối đa 5,5 tỷ USD.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát lại sự cần thiết và hạn mức 25.145 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Xem xét khoản cấp bảo lãnh này có phù hợp định hướng tái cơ cấu VDB mà Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ thời gian tới.

Thủ tướng cũng giao Bộ KH&ĐT phân bổ dứt điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chưa phân bổ trong mức dự toán 60.000 tỷ đồng, đã được Quốc hội phê duyệt.

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát việc vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả trong hạn mức được duyệt.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng