Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh phí BOT

TP - Ngày 16/5, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết đề rõ mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Riêng khu vực tư nhân đóng góp khoảng 49% GDP và 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát các quy định của pháp luật về đất theo hướng điều chỉnh giảm tiền thuế đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các chi phí khác của doanh nghiệp. 

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT, đánh giá và đề xuất mức điều chỉnh hợp lý để giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nhất là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá