Chính sách thu hút đầu tư phải thống nhất, minh bạch

Để tạo chuyển biến trong thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) vào nước ta, Thủ tướng Phan Văn Khải vừa có chỉ thị với nhiều giải pháp để các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu phải từng bước giảm thiểu để tiến tới xóa bỏ việc bảo hộ có thời hạn, từng bước mở cửa thị trường, không ban hành các văn bản hạn chế hoặc dừng cấp phép đầu tư không phù hợp với pháp luật và các cam kết quốc tế.

Thủ tướng nêu rõ, việc ban hành các chính sách về đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và dự đoán trước được, các chính sách ban hành sau phải theo nguyên tắc kế thừa, không hồi tố và phải hấp dẫn hơn trước; các cơ quan chấm dứt tình trạng ban hành văn bản trái thẩm quyền…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá