Cho phép kinh doanh yến sào

TP - Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có ý kiến cho phép đăng ký kinh doanh ngành nghề “mua bán tổ yến, sản xuất các sản phẩm từ tổ yến, nuôi chim yến” trên địa bàn Khánh Hòa theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế bằng văn bản mới) một số nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành trong Quyết định số 455/UB ngày 24-5-1991 và Chỉ thị số 18/UB ngày 14-5-1997 của UBND tỉnh Khánh Hòa về quản lý, bảo vệ tài nguyên, sản phẩm yến sào.

Theo hai văn bản trên, Cty Yến sào Khánh Hòa là cơ quan duy nhất được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và kinh doanh yến sào.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng