Chống chuyển giá chiếm 20% cuộc thanh tra của ngành thuế

TP - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1250 phê duyệt chương trình hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012-2015. Theo đó, các cuộc thanh tra chuyển giá chiếm ít nhất 20% số cuộc thanh tra của năm của cơ quan thuế các cấp.

> Đại gia nợ thuế: Chậm ngày nào, phạt ngày đó

Chương trình hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012-2015, trọng tâm là: Phân tích rủi ro trong công tác quản lý giá chuyển nhượng; xử lý thông tin thu thập được phục vụ cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá và lưu trữ hồ sơ theo quy định; Thu nhập, nghiên cứu các dấu hiệu chuyển giá đang được các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam thực hiện...

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng