Chủ tịch doanh nghiệp nhà nước sẽ mất chức

TP - Từ 1/2/2014, lãnh đạo các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải dùng tài sản cá nhân để bồi thường nếu có trách nhiệm trong việc xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi và bị miễn nhiệm nếu không xây dựng quy chế quản lý nợ.

> Hụt thu do... ưu đãi chính sách
> Đại biểu Quốc hội vẫn lo lắng khi nới trần bội chi

Đó là quy định tại Nghị định số 2016 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo đó, từ 1/2/2014, việc xử lý các khoản nợ phải thu nhưng không có khả năng thu hồi, các DN phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân (hội đồng thành viên, chủ tịch, tổng giám đốc), đồng thời yêu cầu tập thể, cá nhân lãnh đạo phải dùng tài sản cá nhân để bồi thường theo quy định pháp luật.

Theo quy định, DN cũng được phép dùng nguồn dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi để bù đắp và tùy trường hợp, được hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập DN.

Sau 1/2/2014, các DN phải xây dựng được quy chế quản lý nợ. Trường hợp chưa có quy chế quản lý nợ, coi như ban điều hành, các lãnh đạo DN không hoàn thành nhiệm vụ và không được trích thưởng, trừ 20% lương hằng tháng. Trường hợp để cơ quan thẩm quyền nhắc nhở hơn một lần mà DN vẫn chưa xây dựng được quy chế, các chủ tịch, tổng giám đốc và các thành viên hội đồng thành viên sẽ bị miễn nhiệm như trường hợp báo cáo không trung thực tình hình tài chính của DN.

Đối với DN đang thực hiện chuyển đổi, các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi, sau khi xử lý một lần mà DN bị lỗ, tiếp tục xử lý theo các quy định của Nhà nước khi thực hiện chuyển đổi DN. Với các khoản nợ phải thu tồn đọng còn có khả năng thu hồi, DN phải tích cực đôn đốc và áp dụng mọi biện pháp để thu hồi.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá