Chưa có bảo hiểm tiền gửi ngoại tệ

Theo thông tư do Ngân hàng Nhà nước mới ban hành, bảo hiểm tiền gửi sẽ vẫn chỉ áp dụng cho riêng loại tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND), không mở rộng sang các loại tiền gửi ngoại tệ.

Cần bảo hiểm rủi ro cho người gửi ngoại tệ

Thông tư số 03/2006/TT-NHNN chỉ rõ: “Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của người gửi tiền là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, các doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi”.

Trước đó, đầu năm 2006, ông Bùi Khắc Sơn, Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ cho phép mở rộng loại bảo hiểm tiền gửi bằng ngoại tệ thay vì chỉ có VND.

Theo ông Sơn, phạm vi hoạt động của các tổ chức tín dụng cũng như nhu cầu gửi tiền của người dân ngày càng lớn. Việc mở rộng phạm vi bảo hiểm đối với các loại tiền gửi là cần thiết để hạn chế rủi ro.

Tuy nhiên, theo thông tư mới nhất nói trên, kiến nghị của DIV chưa thể được đáp ứng.

Thông tư trên cũng một lần nữa khẳng định mức chi trả bảo hiểm tối đa trong trường hợp rủi ro cho người gửi tiền là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). Mức chi trả được xác định theo các phương pháp như:

- Toàn bộ số dư các khoản tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân hoặc một tổ chức đủ tiêu chuẩn được bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cộng gộp lại để xác định số tiền chi trả bảo hiểm tiền gửi.

- Khoản tiền gửi được bảo hiểm của các đồng chủ tài khoản (bao gồm: nhiều cá nhân, một hoặc nhiều cá nhân và tổ chức, nhiều tổ chức) được coi là khoản tiền gửi của một người gửi tiền và mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tối đa (cả gốc và lãi) là 50 triệu đồng, sẽ được chia theo tỷ lệ bằng nhau cho các đồng chủ tài khoản (trừ trường hợp các đồng chủ tài khoản có các cam kết và thoả thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật về sử dụng tài khoản).

Nếu một trong các đồng chủ tài khoản nêu trên có các khoản tiền gửi khác được bảo hiểm tại cùng một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì các khoản tiền đó sẽ được cộng với phần được chi trả bảo hiểm theo tài khoản đồng sở hữu để xác định mức chi trả bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân đó.

- Người gửi tiền có tổng số tiền gửi được bảo hiểm (gồm cả gốc và lãi) tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bằng hoặc nhỏ hơn 50 triệu đồng sẽ được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả toàn bộ số tiền gửi.

Người gửi tiền có tổng số tiền gửi được bảo hiểm (gồm cả gốc và lãi) lớn hơn 50 triệu đồng thì phần vượt trên 50 triệu đồng sẽ được trả trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phù hợp với quy định của pháp luật về giải thể, phá sản.

- Trường hợp người gửi tiền có nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, số tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền đó sẽ là số tiền chênh lệch giữa số tiền gửi và số tiền mà người gửi tiền còn nợ tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Theo Thời báo Kinh tế

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá