Chưa thanh tra các tập đoàn kinh tế

Thủ tướng vừa giao Thanh tra Chính phủ điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2009. Trong khi chờ Thường trực Chính phủ xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2009, Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chưa tiến hành thanh tra các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước (trừ trường hợp khẩn cấp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ).

Việc lùi thanh tra các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước là để tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, chống suy thoái kinh tế.

Theo V.V.Thành
Tuổi Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá