Chuyển 10 nghìn tỷ đồng vượt thu vào lương

TP - Tính hết ngày 15/12/2014, thu Ngân sách Nhà nước đạt 814 nghìn tỷ đồng, bằng 104% dự toán. Theo đánh giá, thu ngân sách cả năm 2014 sẽ đạt 110,6% (vượt 63,7 nghìn tỷ đồng).

Trong khoản vượt thu này, Bộ Tài chính sẽ chuyển 10 nghìn tỷ đồng sang nguồn năm 2015 để thực hiện chính sách tiền lương; phần còn lại tập trung thanh toán nợ. 

Năm qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước kiểm soát 686,79 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên, đạt 97,5% dự toán. Hệ thống đã phát hiện khoảng 37 nghìn khoản chi chưa đúng thủ tục, chế độ quy định; từ chối chưa thanh toán với số tiền 40 tỷ đồng. Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 90 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu hoặc không có trong hợp đồng, dự toán. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá