Quỳnh Lưu (Nghệ An):

'Chuyển dịch cơ cấu KT theo hướng tích cực'

TP - Năm 2015, kinh tế huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tất cả các chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH năm 2015 cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Có 6/12 chỉ tiêu đạt và 6/12 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai.
Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai.

Tổng giá trị SX ước đạt 8.110,3 tỷ đồng, tăng 7,36% so với năm 2014. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,43%, tăng hơn năm ngoái 1,77%. Sản lượng lương thực 104.851 tấn; Sản lượng thủy hải sản đạt 57.952 tấn, tăng 4,81% so với năm 2014. 

'Chuyển dịch cơ cấu KT theo hướng tích cực' - ảnh 1 Khởi công xây dựng Nhà máy Xi măng Tân Thắng.
Huyện đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công các công trình XDCB, nhất là công trình trọng điểm. Tổng thu ngân sách ước đạt 805,26 tỷ đồng, bằng 118,5% KH. Ðầu tư tập trung trên địa bàn có 144 dự án, giá trị khối lượng hoàn thành 335,6 tỷ đồng. Kinh tế huyện Quỳnh Lưu đang chuyển dịch cơ cấu theo hướng hợp lý, tích cực.

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai cho biết: “Năm 2016, toàn huyện đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 27 đã đề ra”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng