Chuyên gia ngoại vẫn phải có bằng đại học

TP - Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 102/2013 - quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, chuyên gia là lao động nước ngoài phải: Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài hoặc, có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam (trường hợp đặc biệt do Thủ tướng xem xét, quyết định). Với thay đổi này, cơ quan quản lý kỳ vọng sẽ hạn chế được các trường hợp chuyên gia “ngoại rởm” và khắc phục những bất cập của quy định cũ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng