Cổ đông Sacombank chưa đồng ý đổi mã chứng khoán và chuyển sàn

Do các cổ đông chưa đồng ý, HĐQT Sacombank cho biết tạm thời ngân hàng chưa đổi mã cổ phiếu và chuyển sàn.

Cổ đông Sacombank đồng ý trích 20% phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận thưởng cho cán bộ nhân viên. Ảnh: PV.
Cổ đông Sacombank đồng ý trích 20% phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận thưởng cho cán bộ nhân viên. Ảnh: PV.

Bà Lê Thị Hoa, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết về kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc đổi mã chứng khoán STB sang SCM và chuyển sàn. Theo đó, các cổ đông cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để đổi mã chứng khoán. HĐQT ngân hàng cũng nhất trí vấn đề này.

Hiện tại, theo bà Hoa, ngân hàng đang triển khai đồng thời 3 nhiệm vụ quan trọng, đó là hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thông qua, tập trung nguồn lực để thực hiện đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, đồng thời thực hiện các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro, trong đó có dự án Basel 2. Sacombank là 1 trong 10 ngân hàng được Ngân hàng nhà nước chọn để triển khai thí điểm dự án này.

Ngoài ra, với nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Sacombank, bà Hoa cho biết cổ đông đề xuất nên giữ nguyên. Trong điều lệ bổ sung, sửa đổi để lấy ý kiến cổ đông, Sacombank có nêu, HĐQT là cơ quan có toàn quyền nhân danh ngân hàng để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Sacombank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT bao gồm Chủ tịch, một số Phó chủ tịch và một số thành viên. Tuy nhiên, tại điều lệ cũ, Sacombank giới hạn trong hội đồng quản trị có "một Chủ tịch, hai Phó chủ tịch và một số thành viên”. Do vậy, cơ cấu hội đồng quản trị Sacombank vẫn sẽ như điều lệ cũ.

Riêng ba nội dung lấy ý kiến còn lại gồm: trích thưởng 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017; quy chế quản trị và điều hành, quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát đều được cổ đông thông qua.

Kế hoạch giao trong năm nay cho ban điều hành Sacombank là 585 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất. Theo bà Hoa, chắc chắn ngân hàng sẽ hoàn thành vượt mức con số lợi nhuận mục tiêu này. Việc trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu trên nhằm khuyến khích tập thể cán bộ nhân viên phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2017 do đại hội đồng cổ đông giao và tạo đà phát triển trong năm 2018.

Nguồn lực con người là cực kỳ quan trọng để góp phần giúp ngân hàng vượt qua khó khăn và tăng trưởng. Bà Hoa cho biết thêm, dù cổ đông thông qua trích thưởng mức 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch nhưng HĐQT sẽ tính toán mức trích hợp lý nhằm hài hòa lợi ích giữa cổ đông và cán bộ nhân viên ngân hàng.

Để thúc đẩy hoạt động, vấn đề con người được ông Dương Công Minh - Chủ tịch Sacombank coi trọng bằng những chính sách giữ chân người tài như thưởng nóng, tăng lương, rồi thưởng vượt lợi nhuận. Ông Minh cũng ráo riết với việc xử lý nợ xấu với niềm tin sẽ đưa ngân hàng này thoát khỏi những ám ảnh nợ xấu trong vòng 3-5 năm tới.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng