DMCA.com Protection Status

Công khai toàn bộ thu, chi ngân sách các cấp

TP - Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến Thông tư Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp. Theo đó, hằng năm các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước từ cấp trung ương tới cấp xã, phường sẽ phải công khai thông tin về ngân sách cấp mình.

Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án, công bố toàn bộ hoặc chỉ một số thông tin thu, chi ngân sách (Bộ Tài chính nghiêng về phương án công khai toàn bộ).

Cấp trung ương sẽ công khai toàn bộ hoặc một số thông tin cơ bản và thuyết minh dự toán ngân sách Chính phủ trình Quốc hội (như dự toán thu, chi, mức nợ công); tình hình thực hiện dự toán thu, chi (theo quý, 6 tháng và 1 năm); thuyết minh và số liệu quyết toán ngân sách được Quốc hội phê duyệt. Những thông tin này sẽ do Bộ Tài chính công bố trên website của bộ và bằng văn bản tới các bộ ngành, địa phương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng