Công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng trưởng chưa vững chắc

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm Bộ Công nghiệp đánh giá mức tăng về giá trị sản xuất công nghiệp là chưa thực sự vững chắc.

6 tháng đầu năm nay, toàn ngành đạt giá trị sản xuất công nghiệp 205.304 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực ngoài quốc doanh có mức tăng trưởng cao nhất, 24,7%.

Sự tăng trưởng không đồng đều giữa các thành phần kinh tế đã thể hiện khá rõ. Hiệu quả tăng trưởng vẫn còn là vấn đề thách thức lớn đối với toàn ngành. Đáng chú ý là mặc dù giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp, xây dựng tăng cao hơn cùng kỳ nhưng mức tăng giá trị gia tăng lại đạt thấp (9,38%) so với cùng kỳ và thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra là 11%.

Đặc biệt, việc chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện của nền kinh tế trong khoảng thời gian từ giữa tháng Năm trở lại đây cũng là một khuyết điểm của ngành điện, gây ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành công nghiệp phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 16,4% và trên 12,5% về giá trị gia tăng, góp phần đạt mức tăng trưởng cả năm 16%. Bộ Công nghiệp cho rằng đây là một thách thức rất lớn, đặc biệt dự báo những tháng cuối năm còn khó khăn hơn rất nhiều.

Để hoàn thành mục tiêu này, theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải, các doanh nghiệp công nghiệp phải tập trung thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ và có những biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành.

Hiện nay, xây dựng cơ bản là khâu yếu nhất của ngành công nghiệp, vì vậy, Bộ trưởng cho rằng ngành cần tập trung bảo đảm tiến độ các công trình đã có trong kế hoạch để có tác động xoay chuyển trong công nghiệp và xuất khẩu.

Ngoài ra, Bộ Công nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới nhằm lành mạnh hóa khâu tài chính của doanh nghiệp và lấy vốn phục vụ đầu tư phát triển.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá