Công ty nước ngoài được đấu thầu thuốc

Mọi đơn vị, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đều được trực tiếp tham gia đấu thầu thuốc, kể cả các công ty nước ngoài, liên doanh hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Tổ chức đấu thầu mua thuốc phải căn cứ vào giá bán lẻ phổ biến trên thị trường.

Đó là một trong những nội dung của Thông tư liên bộ Y tế và Tài chính số 20/2005/TTLB-BYT-TC về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế công lập vừa được ban hành.

Theo đó thông tư này, tất cả các cơ sở y tế công lập ở các tuyến được sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác để mua thuốc, hoá chất, dịch truyền, vật tư tiêu hao (trừ các loại thuốc, hoá chất, vắcxin, sinh phẩm do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách Nhà nước; cung cấp máu, các chế phẩm thay máu) phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh.

Nếu lượng thuốc mua trong một năm có kinh phí từ từ 200 triệu đồng trở lên đối với cơ sở y tế công lập Trung ương, từ 100 triệu đồng trở lên đối với cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc từ 50 triệu đồng trở lên đối với cơ sở y tế công lập tuyến quận, huyện, thị xã thì đều phải tổ chức đấu thầu theo các qui định của Quy chế đấu thầu của Chính phủ và các quy định cụ thể khác tại Thông tư hướng dẫn này.

Thông tư cũng quy định các cơ sở được giao tổ chức đấu thầu mua thuốc phải căn cứ vào giá bán lẻ phổ biến của các loại thuốc trên thị trường và tham khảo thông báo giá của Cục quản lý Dược Việt Nam.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá