Cty chứng khoán thua lỗ: Rút bớt nghiệp vụ

TP - Trước thực trạng giá trị giao dịch thấp, áp lực tăng vốn điều lệ để thực hiện đủ nghiệp vụ lớn, thua lỗ nhiều, nhiều công ty chứng khoán (CTCK) đã chọn đường lùi!

UBCKNN vừa công bố một loạt các công ty chứng khoán (CTCK) hoàn thành việc tăng vốn hoặc rút bớt nghiệp vụ.

Trong số 35 CTCK cần tăng vốn theo quy định về các nghiệp vụ đăng ký, triển khai, chỉ có ba CTCK hoàn thành việc tăng vốn. (CTCK Ngoại Thương với số vốn mới là 700 tỷ đồng, Biển Việt: 135 tỷ đồng và CTCK Việt Nam: 135 tỷ đồng); Có 24 CTCK không thể tăng vốn đã rút bớt nghiệp vụ. Toàn thị trường hiện có tới 73 CTCK có vốn điều lệ dưới 300 tỷ đồng.                                                                                                                 

Trong số các CTCK phải rút bớt nghiệp vụ  có CTCK Gia Anh (vốn điều lệ 22 tỷ đồng), hiện trở thành CTCK duy nhất trên thị trường không có nghiệp vụ môi giới (từ 20/3/2009).

Được biết, trước khi quyết định rút nghiệp vụ của Gia Anh, UBCKNN cử cán bộ làm việc với công ty, lên phương án, quy trình công bố thông tin để khách hàng chuyển tài khoản sang CTCK khác.

Theo đó, sau 20 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, Gia Anh  phải dừng mọi hoạt động môi giới giao dịch mua bán chứng khoán và trong vòng 50 ngày công ty phải hoàn tất thủ tục chuyển tài khoản của khách hàng sang CTCK khác.

CTCK Tầm Nhìn vừa hoàn thành tăng vốn lên 25 tỷ đồng, song  theo quy định cũng phải từ bỏ nghiệp tư vấn chỉ thực hiện môi giới chứng khoán. Còn CTCK Đại Việt (DVSC) dù chỉ thiếu 50 tỷ đồng để có thể hoàn thành số vốn pháp định 300 tỷ đồng nhằm hoạt động cả bốn nghiệp vụ nhưng đã gửi thư cho cổ đông xin ý kiến về việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành ra khỏi hoạt động kinh doanh.

Theo đại diện DVSC lý do để họ chọn rút nghiệp vụ là trong điều kiện TTCK hiện nay thấy chưa cần thiết tăng vốn lên 300 tỷ đồng và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán cũng chưa mang lại hiệu quả.

UBCKNN đang gấp rút dự thảo thông tư hướng dẫn đề cập các nội dung: Xây dựng tiêu chí để giám sát tài chính CTCK (trước đây chủ yếu giám sát mức độ tuân thủ pháp luật) để từ đó đánh giá tình hình sức khỏe của các tổ chức tài chính.

Nếu tổ chức nào thực sự khó khăn sẽ có cảnh báo, kiểm soát đặc biệt. Nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến giải thể, phá sản với việc quy định trách nhiệm của CTCK, công ty kiểm toán, cơ quan quản lý,... để giải quyết êm thấm tránh ảnh hưởng đến nhà đầu tư, thị trường.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá