Cty Đầu tư vốn Nhà nước bán bớt vốn tại 55 công ty

Một quan chức của Công ty Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) cho biết năm 2007 SCIC dự kiến bán bớt phần vốn nhà nước ở 55 doanh nghiệp mà SCIC nắm giữ với giá trị ban đầu khoảng 270 tỷ đồng.

Ông Lê Song Lai, Phó Tổng giám đốc SCIC cho biết, sẽ có ít nhất 20 doanh nghiệp do SCIC nắm giữ vốn nhà nước niêm yết cổ phiếu trên các trung tâm giao dịch chứng khoán trong năm nay.

Thời gian tới đây, SCIC sẽ làm việc với ban lãnh đạo các công ty, giúp họ xây dựng lộ trình niêm yết, tìm kiếm nhà đầu tư mới trong, ngoài nước nhằm cải tiến tình hình quản trị doanh nghiệp, cải thiện tình hình tài chính giúp họ nhanh chóng niêm yết cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán.

SCIC được thành lập từ năm 2005 với số vốn điều lệ ban đầu 5.000 tỷ đồng và được bổ sung trong quá trình hoạt động lên tới 30.000 tỷ đồng. Trong số 200 doanh nghiệp SCIC quản lý phần vốn nhà nước mới hiện có 17 doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu.

SCIC tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty cổ phần được chuyển đổi từ các công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập.

Công ty được đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước vào các ngành, lĩnh vực kinh tế trong nước và nước ngoài mà Nhà nước cần chi phối để thành lập doanh nghiệp mới; đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần với các doanh nghiệp khác hoặc đầu tư mua một phần tài sản hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác.

SCIC có thể đầu tư trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán thông qua việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng