Đã có Nghị định hướng dẫn thi hành luật Đầu tư

Ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 108 về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Như vậy, Nghị định quan trọng nhất của Luật Đầu tư đã được ban hành trong tháng 9 đúng như dự kiến.

Có nghị định việc đầu tư sẽ thuận lợi hơn

Nghị định ban hành là một bước quan trọng nhằm thể chế hóa các hướng dẫn và chi tiết của Luật Đầu tư; tạo ra quy trình thủ tục hành chính đơn giản và công khai quá trình liên quan đến quá trình đầu tư.

Nghị định cũng bám sát những vấn đề yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là những yêu cầu cam kết trong các hiệp định WTO.

Quá trình xây dựng Nghị định này đã qua nhiều lần soạn thảo, lấy ý kiến của doanh nghiệp và chuyên gia. Tiếp đó, trong các ngày từ 26 - 28/8, Chính phủ đã họp và đích thân Thủ tướng Chính phủ trực tiếp xem xét từng vấn đề cụ thể. Sau đó, dự thảo đã được chỉnh lý lại để trình ban hành.

Điểm đáng chú ý nhất là nội dung Nghị định thể hiện sự đột phá lớn trong việc phân cấp cấp phép và quản lý đầu tư. Trước đây các dự án liên quan đến đầu tư nước ngoài do Bộ KH - ĐT thẩm định và cấp phép đầu tư, nhiều dự án phải trình Chính phủ xem xét.

Cách làm này dẫn đến tình trạng Thủ tướng Chính phủ cũng phải xem xét từng dự án cụ thể. Cơ quan Nhà nước can thiệp sâu vào hoạt động nhà đầu tư, trong khi thẩm định của các bộ, ngành nhiều khi không sát.

Thực tế, trong gần 20 năm thu hút đầu tư nước ngoài, đã có những lần Nhà nước phân cấp về cấp phép và quản lý đầu tư. Đầu tiên, cho phép các tỉnh cấp phép dự án đến 5 triệu USD.

Sau đó lại phân cấp tiếp cho TP Hồ Chí Minh và Hà Nội được cấp phép dự án có vốn đến 15 triệu USD; ủy quyền cho các KCN và KCX cấp phép lên đến 40 triệu USD.

Đến Nghị định lần này, Nhà nước đã phân cấp triệt để cho các địa phương. Cụ thể UBND tỉnh thành, Ban quản lý các KCN - KCX được cấp phép tối đa các dự án nằm trong quy hoạch.

Lãnh đạo Bộ KH - ĐT cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sẽ thành lập Tổ công tác thi hành Luật Đầu tư. Đây là một hình thức như Tổ thi hành Luật Doanh nghiệp trước đây. Bộ trưởng Bộ KH - ĐT sẽ làm tổ trưởng, có sự tham gia của các bộ, ngành khác. Trong tổ này sẽ có một bộ phận thường trực theo dõi các vấn đề liên quan đến triển khai Luật trong thực tế.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá