Đã xử lý khoảng 95.000 tỷ đồng nợ xấu năm 2016

TPO - Theo báo cáo mới đây của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, năm 2016 ngành ngân hàng đã xử lý được khoảng 95.000 tỷ đồng nợ xấu.

Cụ thể, tại bản tin phân tích ngày 27/12, công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, trong tổng số nợ xấu đã xử lý đó, nợ qua thu hồi nợ, bán tài sản bảo đảm chiếm khoảng 52.6% tổng giá trị nợ xấu được xử lý, bằng nguồn dự phòng rủi ro chiếm 26.6% và bán cho VAMC chiếm 21%. Tuy nhiên, nợ xấu chờ xử lý (đã bán cho VAMC) còn rất lớn, đạt 224 ngàn tỷ đồng (chiếm 85% nợ xấu bán cho VAMC và chiếm khoảng 4,3% tín dụng). Chất lượng tín dụng theo báo cáo cũng cho thấy có cải thiện nhẹ. Tỷ lệ nợ xấu bình quân toàn hệ thống theo báo cáo của các TCTD giảm nhẹ từ 2.9% (năm 2015) xuống 2.8%.

Trong năm 2016, nguồn vốn huy động (gồm tiền gửi khách hàng và phát hành GTCG) tăng mạnh hơn cùng kỳ năm 2015. Ước tính đến cuối năm 2016, nguồn vốn huy động từ TCKT và dân cư tăng 19% so với cuối năm 2015 (năm 2015 tăng 16.1%). Trong đó, huy động bằng VND ước tăng 23% và chiếm tỷ trọng 89.5% tổng vốn huy động. Huy động ngoại tệ ước giảm khoảng 7 % so với cuối năm 2015 và chiếm khoảng 10.5% tổng vốn huy động. Huy động ngoại tệ giảm do lãi suất huy động tối đa duy trì ở mức 0%, tỷ giá USD/VND ổn định, tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm.

Ủy ban giám sát tài chính cũng cho biết: Thanh khoản của hệ thống TCTD tương đối ổn định và dưới ngưỡng quy định của NHNN. Tỷ lệ tín dụng/huy động (LDR) bình quân của hệ thống là khoảng 85% (năm 2015 là 85.7%). Tỷ lệ LDR bằng VND là 85.9%, bằng ngoại tệ là 72.1%. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn rủi ro chênh lệch kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn: Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tăng từ 31.8% (năm 2015) lên 35%. Tỷ lệ này tại một số TCTD cao sát mức trần quy định 50% tại Thông tư 06 của NHNN.

'Sức khỏe' của hệ thống ngân hàng trong năm nay đã có nhiều cải thiện. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 ước tăng 26,8% so với năm 2015. Các chỉ số như tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) ước tính lần lượt đạt 0,54% và 7,87%, tăng đáng kể so với năm 2015 (tương ứng 0,46% và 6,42%). 

Tỷ lệ nợ xấu đã giảm nhẹ là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên cần lưu ý khối lượng nợ xấu đã bán cho VAMC còn rất lớn, có thể quay trở lại gây áp lực cho các ngân hàng trong tương lai nếu không được giải quyết triệt để. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cần cảnh giác với biến động tỷ giá trong năm 2017, được dự đoán sẽ có nhiều biến động khó lường.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng