Đăng ký bảo hộ thương hiệu chè VN tại Anh và Mỹ

Đến nay, Hiệp hội Chè Việt Nam đã đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá cho thương hiệu chè Việt Nam tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh.

Chè VN đã có thương hiệu tại Anh và Mỹ
Đồng thời, Hiệp hội cũng đang làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá qua Thỏa ước Madrid. Đến nay, chè Việt Nam đã được đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Thụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội, trong năm 2004, Hiệp hội Chè Việt Nam  đã được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì Chương trình xây dựng Thương hiệu Quốc gia Chè Việt Nam.

Ngày 6/6/2005, thương hiệu quốc gia chè Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận của Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ. Thương hiệu này cũng đã được Bộ Văn hóa Thông tin xác định thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Chè Việt Nam. 

Trong tháng 8, Hiệp hội Chè sẽ Ban hành Quy chế Sử dụng thương hiệu quốc gia chè Việt Nam. Bản quy chế sử dụng biểu tượng Thương hiệu Quốc gia Chè Việt Nam sẽ được phổ biến tới cộng đồng sản xuất kinh doanh chè cả nước, từ đó, Hiệp hội sẽ tiến hành xét cho phép cơ sở chế biến được sử dụng và sản phẩm chè được mang biểu tượng thương hiệu quốc gia chè Việt Nam.

Thống kê từ Hiệp hội Chè cho thấy, xuất khẩu chè của nước ta trong 6 tháng đầu năm đạt trên 33.180 tấn (bằng 80% cùng kỳ năm ngoái), trong đó, chè đen là 23.301 tấn chiếm 70%, chè xanh và chè khác 9.880 tấn chiếm 29%. Tổng giá trị kim ngạch là 33,3 triệu USD, với mức giá bình quân đạt 1.002 USD/tấn (bằng 111,2% cùng kỳ năm ngoái, tăng bình quân 101 USD/tấn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá