Đấu thầu 700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

TP - Ngày 26/3 tới, TTGDCK Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu thầu 700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 6/2007.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, được phát hành ngày 28/3, đáo hạn ngày 28/3/2012, dưới hình thức ghi sổ.

Hình thức thanh toán gốc là thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn, lãi thanh toán hàng năm.

Trái phiếu được bán bằng mệnh giá (100.000 đồng/trái phiếu). Sau khi phát hành, Trái phiếu sẽ được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán.

Phương thức đấu thầu trái phiếu là kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Thành viên đấu thầu trái phiếu được bỏ thầu trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Trung tâm GDCK Hà Nội. Tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu. Thời hạn bỏ phiếu là trước 14h00 thứ Hai, ngày 26/3.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá