DMCA.com Protection Status

Đấu thầu thuốc tập trung lần 2 tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng

BHXH Việt Nam vừa cho biết kết quả thí điểm lần 2 đấu thầu tập trung thuốc thuộc lĩnh vực BHYT, sử dụng cho năm 2019-2020.

Theo đó, qua đấu thầu đã lựa chọn 26 loại thuốc (gồm 14 hoạt chất) với tổng giá trị hơn 10.079 tỷ đồng, giảm 22,4% so với giá trị trúng thầu bình quân năm 2018 tại các địa phương (tương ứng giảm hơn 2.903 tỷ đồng).
Trước đó, ở lần thí điểm đầu tiên mua sắm thuốc BHXH sử dụng trong năm 2018, với 5 hoạt chất giúp giảm 21,1% so với giá trúng thầu bình quân năm 2017 (tương ứng giảm 252,92 tỷ đồng).
Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn tăng cường kiểm tra việc đấu thầu, quản lý thanh toán thuốc trong khám chữa bệnh BHYT, qua đó kịp thời chấn chỉnh việc mua sắm, sử dụng thuốc đảm bảo hiệu quả, đúng quy định và tiết kiệm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng