Đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh chính không thấp hơn 70%

TP - Ngày 26/3, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản (số 1931/VPCP-ĐMDN) về việc đầu tư kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính: Trong tháng 4 năm 2008, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quy định về việc đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo hướng: đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh chính không thấp hơn 70%; đối với các ngành nghề kinh doanh hỗ trợ khác phải là các ngành nghề liên quan, trên cơ sở điều kiện, lợi thế của ngành nghề kinh doanh chính và không vượt quá 30%. 

Linh Đa
Theo Website Chính phủ

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá