Đẩy mạnh đấu thầu thuốc tập trung

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27/9/2019.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế sớm hoàn tất việc rà soát, phân loại dịch vụ và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoàn thành trong tháng 10 năm 2019; tính toán, đề xuất với Ban Chỉ đạo điều hành giá về phương án triển khai bước 3 (kết cấu chi phí quản lý trong cơ cấu giá dịch vụ) thực hiện trong tháng 11, tháng 12 năm 2019.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2019 các hướng dẫn về thanh toán theo định suất và thanh toán theo trường hợp bệnh theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 75/TB-VPCP ngày 27/2/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá