Để lãi suất thực dương thì... doanh nghiệp không chịu được!

TP - Ngày 27/3, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã thông báo, cho hay 100% thành viên của VNBA đã tạo được sự đồng thuận trong lãi suất trần huy động VND và USD, hoạt động tín dụng và quản trị kinh doanh.

Giao dịch tại Ngân hàng ACB. Ảnh: Hồng Vĩnh
Giải thích cho câu hỏi vì sao lại “đồng thuận” lãi suất VND không quá 11%/năm, trong khi lạm phát đang cao hơn mức này, VNBA cho rằng nếu để lãi suất thực dương cho người gửi tiền ở mức 12%, cộng các chi phí cho dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, dự trữ thanh toán... thì giá thành của giá vốn đầu vào của các Ngân hàng thương mại phải lên đến 14 – 15% và như vậy, lãi suất cho vay phải ở mức trên 18%.

Với lãi suất này thì VNBA e ngại lãi suất cao, các DN sản xuất kinh doanh không chịu được và với lãi suất cao như vậy, các DN  không vay, ngân hàng không hoạt động được.

Trong điều kiện lạm phát cao như hiện nay nếu DN có vay, chấp nhận lãi suất cao thì không thể có đủ lợi nhuận để trả lãi ngân hàng, rủi ro không trả được nợ cho ngân hàng rất cao.

VNBA còn nhận ra rằng với mức lãi suất cho vay hiện thời, NH cho vay hay không cho vay cũng đều có tác động tiêu cực tới hoạt động của hệ thống NH. Giảm lãi suất huy động VNĐ sẽ có tác động lớn cho việc cân đối nguồn vốn ngoại tệ và cho vay ngoại tệ của các NH thương mại.

Bên cạnh đó, VNBA cũng đồng thuận lãi suất huy động USD không hơn 6%/năm, nhằm ngăn chặn trước hiện tượng không thống nhất dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường ngoại tệ đã và đang diễn ra.

Ngoài việc đồng thuận lãi suất thì các thành viên VNBA còn thống nhất không cộng thêm các hình thức khuyến mại bằng tiền và hiện vật hoặc các chương trình dự thưởng ( trừ trường hợp dự thưởng đang thực hiện).

Sẽ tính toán lại lãi suất cho vay hợp lý hơn?

Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng 30% năm 2008, các thành viên VNBA đã đồng thuận rà soát lại đối tượng cho vay, tập trung vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn (đặc biệt thu mua nông sản thực phẩm); chủ động dự kiến mức tăng trưởng tín dụng phù hợp với huy động vốn trên thị trường và sự chỉ đạo của NHNN; kiểm soát chất lượng tín dụng chặt chẽ, không hạ thấp điều kiện để đầu tư tín dụng.

VNBA đã gửi văn bản lên Thống đốc NHNN xin thực hiện lãi suất trần mới từ 2/4 và kiến nghị NHNN điều chỉnh lãi suất trên thị trường mở, thị trường liên ngân hàng cho phù hợp với điều chỉnh lãi suất của các Ngân hàng thương mại; cho giãn tiến độ bổ sung vốn điều lệ; đề nghị giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ...

Trước ý kiến cho rằng đồng thuận áp dụng lãi suất huy động sẽ tạo ra tiền lệ “ép” lãi suất khách hàng những khi các thành viên VNBA cảm thấy cần, Tổng GĐ NH Đông Á Trần Phương Bình trấn an “trong giai đoạn khó khăn này, NH, khách vay và người gửi cùng chia sẻ khó khăn.

Gửi tiền NH trong thời điểm này vẫn có lợi nhuận hợp lý và an toàn, tránh được rủi ro hơn kinh doanh vàng, chứng khoán, bất động sản… lãi suất huy động thấp sẽ là cơ hội giúp chúng tôi tính toán lại lãi suất cho vay hợp lý hơn để DN đỡ căng thẳng nguồn vốn”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng