Đề xuất công khai thu chi từ khai khoáng

TP - Liên minh Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học Mỏ địa chất và Năng lượng mới vừa đưa ra đề xuất áp dụng khung quản trị công nghiệp khai thác khu vực ASEAN ở Việt Nam.

Khung quản trị công nghiệp khai thác khu vực ASEAN do Liên minh xã hội khu vực Đông Nam Á xây dựng với nội dung gồm bảo vệ môi trường, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khai thác khoáng sản, quản lý tốt nguồn thu để phát triển kinh tế xã hội. 

Nhiều công cụ quản lý khai thác khoáng sản được đề xuất trong khung quản trị công nghiệp khai thác khu vực ASEAN như áp dụng sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác, công khai các dòng thu chi từ khai thác, xây dựng cơ sở dữ liệu khai thác khoáng sản, minh bạch trong quá trình ra quyết định; đấu giá và đấu thầu cạnh tranh, thành lập quỹ tài nguyên.

Theo bà Trần Thanh Thủy, đại diện Liên minh Khoáng sản, các quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản ở Việt Nam đã đáp ứng được những nguyên tắc chung của khung quản trị công nghiệp khai thác ASEAN. Tuy nhiên các quy định liên quan đến quản lý nguồn thu, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá