Đề xuất không kiểm soát giao dịch dưới 1.000 USD

TP - Cục phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) đang khuyến nghị và đề xuất Thống đốc chỉ kiểm soát những giao dịch chuyển tiền từ 1.000 USD trở lên để tiết kiệm công suất cho hệ thống quản lý, thay vì cách báo cáo với mọi giao dịch như hiện nay.

Theo đại diện cục này, nhiều giao dịch nhỏ, dưới 1.000 USD không có ý nghĩa với hoạt động phòng chống rửa tiền. Đôi khi chỉ chuyển vài trăm USD, thậm chí 1, 2 USD mà cũng phải báo cáo thì tính hiệu quả rất thấp. Ngưỡng 1.000 USD cũng là con số mà tổ chức phòng chống rửa tiền quốc tế khuyến cáo với các nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng