Đề xuất mô hình bảo hiểm cho cây cà phê

TP - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn vừa phối hợp tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo Đề xuất mô hình bảo hiểm nông nghiệp cho cây cà phê. Hội thảo nhằm tăng cường năng lực về quản lý rủi ro trong nông nghiệp cho cây cà phê thông qua bảo hiểm nông nghiệp, góp phần vào sự phát triển của bảo hiểm nông nghiệp có sự liên kết công, tư tại Việt Nam.

Ông Trần Công Thắng, Phó Viện trưởng đề xuất 14 mô hình và thể chế bảo hiểm nông nghiệp cho cây cà phê như: mục tiêu bảo hiểm, rủi ro, địa bàn, quyền lợi, năng suất, phạm vi, giá trị... Trước mắt triển khai bảo hiểm ở 2 địa phương có diện tích cà phê lớn là Đắk Lắk và Lâm Đồng. Nhiều ý kiến đề xuất về phí bảo hiểm, số tiền đền bù, giá trị chịu rủi ro được tính bằng năng suất cà phê bình quân trong 5 năm gần nhất.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng