Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu để bảo đảm an toàn cho Quỹ Hưu trí

TP - Đó là khẳng định của ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam xung quanh việc Thủ tướng vừa yêu cầu BHXH Việt Nam phải báo cáo về thông tin cho biết chi phí quản lý của BHXH Việt Nam quá lớn nên BHXH Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH phải tính đến giải pháp kéo dài tuổi hưu để bảo đảm an toàn cho Quỹ BHXH.

Việc đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu là nhằm bảo đảm an toàn cho Quỹ Hưu trí (trong ảnh: người dân nhận lương hưu)
Việc đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu là nhằm bảo đảm an toàn cho Quỹ Hưu trí (trong ảnh: người dân nhận lương hưu)
Ông Sơn cho biết, BHXH Việt Nam đã nhận được công văn thông báo của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH và BHXH Việt Nam nghiên cứu để báo cáo về thông tin báo chí cho rằng chi phí của BHXH lớn và phải tính đến giải pháp kéo dài tuổi nghỉ hưu để bảo đảm an toàn cho Quỹ BHXH. Hiện, chúng tôi đang cùng Bộ LĐ-TB&XH dự thảo Báo cáo Thủ tướng theo đúng chỉ đạo.

Thưa ông, phải chăng vì chi phí quản lý của BHXH Việt Nam lớn nên phải tính đến giải pháp kéo dài tuổi nghỉ hưu để bảo đảm an toàn cho Quỹ BHXH?

Tôi xin khẳng định vấn đề chi phí quản lý và việc kéo dài tuổi nghỉ hưu không liên quan đến nhau. Việc BHXH Việt Nam cùng Bộ LĐ-TB&XH đang trình Chính phủ để trình lên Quốc hội xem xét, cân nhắc việc kéo dài tuổi nghỉ hưu thực chất là phục vụ cho việc bảo đảm vấn đề an toàn, lâu dài cho Quỹ Hưu trí của Việt Nam.

Vậy ông có thể cho biết rõ về thông tin chi phí của BHXH Việt Nam trong năm 2015 quá cao, lên tới 7.407 tỷ đồng, tăng khoảng 75,8% so với năm 2014?

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu để bảo đảm an toàn cho Quỹ Hưu trí - ảnh 1

Ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam

Việc Kiểm toán Nhà nước vào kiểm toán hoạt động của BHXH Việt Nam theo quy định của Luật BHXH được Quốc hội thông qua là hoạt động hết sức bình thường. Sau báo cáo kiểm toán, BHXH Việt Nam hằng tháng đều định kỳ có thông tin kịp thời cho báo chí. Rất đáng tiếc, một số thông tin báo chí vừa rồi cho rằng chi phí quản lý bộ máy quá lớn, tăng khoảng 75,8% là chưa chính xác. Thực chất là dự toán kế hoạch chi năm 2015 của BHXH Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt chỉ có 6.560 tỷ đồng (tăng khoảng 59% so với kế hoạch 2014), nhưng việc tăng này chủ yếu để phục vụ cho những nhiệm vụ cấp bách và cần thiết của cả hệ thống BHXH. Mà những khoản này năm 2014 và các năm trước đó chưa được bố trí kịp.

Theo lý giải, việc Thủ tướng đồng ý tăng chi phí cho BHXH Việt Nam là để thực hiện nhiệm vụ cấp bách và cần thiết, vậy đó là những nhiệm vụ cấp bách, cần thiết gì thưa ông?

Tôi xin khẳng định vấn đề chi phí quản lý và việc kéo dài tuổi nghỉ hưu không liên quan đến nhau. Việc BHXH Việt Nam cùng Bộ LĐ-TB&XH đang trình Chính phủ để trình lên Quốc hội xem xét, cân nhắc việc kéo dài tuổi nghỉ hưu thực chất là phục vụ cho việc bảo đảm vấn đề an toàn, lâu dài cho Quỹ Hưu trí của Việt Nam.


Ông Phạm Lương Sơn, 

Phó tổng giám đốc 

BHXH Việt Nam

Thứ nhất, là chi cho công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH thất nghiệp. Đây là đòi hỏi rất cấp bách. Nhờ công tác tuyên truyền mà năm 2015 và 2016, những đối tượng tham gia BHXH, BHYT đã có bước phát triển ngoạn mục. Chúng tôi đã thực hiện được 81,7% người dân Việt Nam có BHYT và đang phấn đấu nâng tỷ lệ người lao động tham gia BHXH theo Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và công tác tuyên truyền có tác động rất tích cực và hiệu quả trong việc phát triển đối tượng.

Thứ hai, chi cho đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN. Đây cũng là nhiệm vụ rất cấp bách, cần thiết. Vừa rồi, thông qua việc đẩy mạnh công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, BHXH Việt Nam đã thực hiện những cải cách hành chính được ghi nhận bởi World Bank và các cơ quan báo chí, giảm còn 32 thủ tục hành chính, giảm số giờ giao dịch từ hàng trăm giờ xuống còn 49 giờ và đang phấn đấu đến năm 2017 đưa số giờ giao dịch xuống còn 45 giờ.

Thứ ba, chi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) theo yêu cầu của của Quốc hội. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2018 hoàn thành đúng yêu cầu của Quốc hội là đưa ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử, hệ thống thông tin giám định BHYT đi vào hoạt động đồng bộ, hiện đại hóa. Sáng nay, trong phiên giải trình với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, rất nhiều đại biểu Quốc hội đã nhắc BHXH Việt Nam về lộ trình này và chúng tôi đã hứa với Quốc hội, hứa với Chính phủ là sẽ thực hiện mục tiêu đã đưa ra.

Thứ tư, chi phục vụ trực tiếp cho đối tượng tham gia hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đây là nhu cầu rất lớn vì đối tượng tham gia tăng, đối tượng thụ hưởng tăng, mở rộng các mạng lưới đại lý thu cho BHXH, BHYT, BHTN thì cũng phải tăng chi trực tiếp cho các đối tượng. Thực chất việc chi cho quản lý năm 2015 chỉ tăng có 6% so với năm 2014.

Những khoản chi trên được BHXH Việt Nam lập dự toán thế nào thưa ông, ai xét duyệt, liệu có công khai, minh bạch?

Toàn bộ kinh phí được lập dự toán và được Thủ tướng giao là để phục vụ cho các nhiệm vụ cấp bách, cần thiết và chi trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Quá trình lập dự toán và trình duyệt là quá trình rất chặt chẽ, thận trọng. BHXH Việt Nam lập dự toán còn phải báo cáo, giải trình trước Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sau đó thẩm định rồi mới trình Thủ tướng về kế hoạch giao chỉ tiêu thu, chi cho BHXH Việt Nam. Nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện đúng theo quyết định đó của Thủ tướng và hướng tới việc tiết kiệm chi phí sao cho hiệu quả để bảo đảm chủ trương của Chính phủ là tiết kiệm, hiệu quả. Chúng tôi sẽ sớm hoàn thành báo cáo lên Chính phủ theo đúng tinh thần công văn của Văn phòng Chính phủ.

Xin cảm ơn ông!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng