Đề xuất thông quan điện tử mới

TP - Cục Hải quan Bình Dương, đơn vị đầu tiên trong cả nước áp dụng thông quan điện tử (TQĐT) thay cho khai thủ công, vừa đề xuất lập mô hình TQĐT với nhiều cải tiến.

Theo ông Hàn Anh Vũ, Cục trưởng Hải quan Bình Dương, mô hình TQĐT cấp Cục sẽ chấm dứt tiếp xúc trực tiếp giữa công chức hải quan và doanh nghiệp trong quyết định phân luồng hàng hóa, thúc đẩy tính chuyên sâu, chuyên nghiệp hóa trong các khâu kiểm tra sơ bộ, phân luồng, kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa... đảm bảo thời gian thông quan nhanh, chính xác, thống nhất trên toàn Cục.

Cụ thể, thay vì có các bộ phận hải quan khác nhau để tiếp nhận số liệu khai báo hải quan điện tử của doanh nghiệp, mô hình TQĐT tập trung cấp Cục sẽ có 3 khối chuyên biệt để thực hiện tiếp nhận dữ liệu, xử lý thông tin và TQĐT chung cho tất cả tờ khai trên phạm vi toàn Cục.

Khối 1: tiếp nhận, xử lý dữ liệu tập trung, quyết định thông quan hàng hóa thuộc diện luồng Xanh, luồng Vàng điện tử và phản hồi thông tin hải quan; Khối 2: tiếp nhận kiểm tra hồ sơ giấy; quản lý thuế; thanh khoản; phúc tập hồ sơ; xử lý công tác phối hợp sau thông quan; Khối 3: chuyên trách kiểm tra hàng hóa tại các bãi kiểm tra hàng hóa tập trung.

Cục Hải quan Bình Dương triển khai thí điểm hải quan điện tử từ ngày 1-4-2010 tại 1 chi cục hải quan, đến nay tất cả các chi cục trực thuộc đều đã triển khai thủ tục TQĐT. Số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu khai báo hải quan điện tử chiếm tỷ trọng trên 48% tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tổng hợp

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá