Đi nước ngoài được mua tối thiểu 100 USD/ngày

Cá nhân đi học tập, chữa bệnh, công tác hoặc du lịch có thể được mua tối thiểu 100 USD/ngày trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài tối đa mười ngày. Theo nhu cầu thực tế, người dân có thể mua ít hơn mức này, ngược lại ngân hàng (NH) cũng có thể bán vượt mức quy định trên cơ sở tự cân đối nguồn ngoại tệ tiền mặt nếu các mục đích mua là hợp pháp.

Đi nước ngoài được mua tối thiểu 100 USD/ngày

Đi nước ngoài được mua tối thiểu 100 USD/ngày

Cá nhân đi học tập, chữa bệnh, công tác hoặc du lịch có thể được mua tối thiểu 100 USD/ngày trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài tối đa mười ngày. Theo nhu cầu thực tế, người dân có thể mua ít hơn mức này, ngược lại ngân hàng (NH) cũng có thể bán vượt mức quy định trên cơ sở tự cân đối nguồn ngoại tệ tiền mặt nếu các mục đích mua là hợp pháp.

Đi nước ngoài được mua tối thiểu 100 USD/ngày. Ảnh minh họa
Đi nước ngoài được mua tối thiểu 100 USD/ngày. Ảnh minh họa.

Đây là nội dung dự thảo thông tư quy định việc mua bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với NH vừa được NH Nhà nước đưa ra lấy ý kiến. Nếu được phê duyệt, thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7.

Theo đó, người có ngoại tệ tiền mặt được quyền bán tại NH hoặc đại lý đổi ngoại tệ được NH ủy nhiệm. NH là nơi duy nhất được phép bán ngoại tệ. Người dân sẽ được ưu tiên mua loại ngoại tệ là đồng tiền của nước nơi đến. Trường hợp không có đồng tiền của nước nơi đến, NH sẽ xem xét bán ngoại tệ tự do chuyển đổi khác.

* Ngày 10-5, NH Nhà nước cũng đưa ra lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về giao dịch ngoại tệ trên lãnh thổ VN. Trên lãnh thổ VN, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ký kết hợp đồng phải thực hiện bằng VND. Các đơn vị kinh doanh không được quy đổi giá hàng hóa, dịch vụ bằng VND ra ngoại tệ tương đương hoặc quy định điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ theo tỉ giá hối đoái giữa VND và các loại ngoại tệ.

Các khách sạn, công ty du lịch, vận chuyển hàng không được niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ bằng VND và ngoại tệ tương đương trên trang tin điện tử bằng tiếng nước ngoài, ấn phẩm chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài cho đối tượng là khách hàng nước ngoài.

Theo A.H.
Tuổi Trẻ

Tổng hợp

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá